Shared positions

Theme DTM DTZ50 Metric Likes Dislikes Views Author
knppknp = DTM 0 0 59
kbppkbp opposite coloured 43 DTM 2 0 32
Superlong mates. 7th place. KRBP-KQP. Mate in 521 1041 DTM 3 0 19
giga-reijo hiltunen 53 DTM 2 0 24
Mate in 1 1 DTM 0 0 41
Superlong mates. 5th place. KRBP-KQN. Mate in 539 1078 DTM 3 0 11
kbbknnkq 88 DTM 0 0 40
Superlong mates. 6th place. KRBP-KNP. Mate in 528 1055 DTM 3 0 9
Pawn mates. Pawn on 6th via BBNN. Mate in 113 225 DTM 1 0 28
kqppkqp@594 594 DTM 2 0 18