Shared positions

Theme DTM DTZ50 Metric Likes Dislikes Views Author
Stockfish vs Alphazero 143 DTM 0 0 2
Fire vs Houdini (variation) 103 DTM 0 0 2
Krivtsun 49 DTM 0 0 2
NN vs pp, K on e5. White plays and wins. Black plays and draws 115 DTM 0 0 2
Black mates in 71 142 DTM 0 0 2
Black mates in 111 221 DTM 0 0 2
Black mates in 94 188 DTM 0 0 1
Janisch = DTM 0 0 1
Nozicka-Kolarik 86 DTM 0 0 1
Tiviakov vs Halkias 122 DTM 0 0 1